Mijn naam is Harrie Reijers, ik ben 81 jaar en kom uit Arnhem. Ik werkte altijd in de metaal en na mijn pensionering bracht ik 7 jaar lang bij een taxibedrijf mensen naar een dagbesteding. Sinds 2014 startte ik als vrijwilliger bij SWOA als chauffeur van de groepsbegeleiding.

Een vast gezicht voor de deelnemer

Als chauffeur van de groepsbegeleiding haal ik de deelnemers thuis op en breng ze naar de groepsbegeleiding. Aan het einde van de dag breng ik ze ook weer naar huis. Dit zorgt ervoor dat ik voor veel deelnemers een vast gezicht ben, dat ervaren zij als prettig. Daarnaast heb ik ook een signaleerde functie. Doordat de deelnemers wekelijks bij mij in de auto zitten, zie ik bijvoorbeeld ook wanneer ze achteruitgaan. Dat communiceer ik dan naar de beroepskrachten van de groepsbegeleiding.

Graag in contact met mensen

Wat ik leuk vind aan dit vrijwilligerswerk is dat het altijd gezellig is om na afloop van de ritten onder het genot van een kopje koffie even met iedereen bij te kletsen. Zowel met de andere chauffeurs, deelnemers als met de beroepskrachten van SWOA.

Waarom ik als vrijwilliger aan de slag ben gegaan? Omdat thuiszitten voor mij geen optie is. Ik maak graag contact met mensen en dit vrijwilligerswerk zorgt daarvoor. Ik kan het iedereen aanraden om vrijwilliger te worden!

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Bekijk ook

Kees de Geest, coördinator AutoMaatje

Mijn naam is Kees de Geest en ik ben sinds 2019 vrijwilliger bij SWOA als assistent coördinator bij het AutoMaatje. Samen met zeven andere vrijwilligers zorg ik ervoor dat deelnemers die zijn aangemeld bij AutoMaatje van A naar B kunnen.

Cor van Gompel, officemedewerker AutoMaatje

De inwoner belt naar de office en vraagt een rit aan. Vervolgens probeer ik op maandagochtend een match te maken tussen de aanvragers van een rit (oudere inwoners van Arnhem) en een vrijwillige chauffeur.

Cor Vonk, begeleider en officemedewerker PlusBus

Dat ik mezelf vrijwillig wilde inzetten kwam door mijn moeder. Maar nu merk ik dat het mij ook veel energie en dankbaarheid geeft. Ik kom door de uitjes steeds op verschillende plekken en leer nieuwe mensen kennen, dat geeft mij heel veel plezier!