Het Roze Loper Keurmerk

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI’s in zorg- en welzijn instellingen te bevorderen. De Roze Loper is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg- gevolgd door een audit door een onafhankelijke Certificerende Instelling. Cliënten voelen zich bij een Roze Loper organisatie meer gezien, voelen zich veilig en geaccepteerd in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de Roze Loper organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen.

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Het NOV-keurmerk laat zien dat je als organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en –management. Vrijwilligers zijn trots op ‘hun’ organisatie en stralen dat uit. Dat is de beste reclame voor nieuwe vrijwilligers. Voor de buitenwereld staat het NOV-keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Déze organisatie heeft de zaken goed geregeld.

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Sociaal werkers maken iedere dag het verschil voor mensen die dit het hardst nodig hebben. Waardevol werk dat het verdient om gezien en gewaardeerd te worden. Met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laten we als sociaalwerkorganisatie zien dat we staan voor kwaliteit en continu werkt aan de verbetering van de dienstverlening: aan opdrachtgevers, samenwerkingspartners en bewoners.

Het label is ontwikkeld voor en door de branche, waarbij het vakmanschap van professionals centraal staat. Certificering voor het Kwaliteitslabel geeft inzicht, houdt ons alert op de bekwaamheid en prestaties van onze mensen en onze organisatie, en geeft nuttige adviezen voor verbetering.