1. Noord-West
  Schaarsbergen | Burgemeesterswijk/ Hoogkamp | Klingelbeek e.o. | Heijenoord/ Lombok | St. Marten | Sonsbeek | Klarendal | Centrum | Spijkerkwartier | Arnhemse Broek
 2. Noord-Oost
  Alteveer/ Cranevelt | Monnikenhuizen | Geitenkamp | Velperweg e.o. | Presikhaaf West | Persikhaaf Oost
 3. Zuid-West
  Schuytgraaf | De Laar | Elderveld | Elden
 4. Zuid-Oost
  Malburgen-West | Malburgen-Oost (Noord) | Malburgen-Oost (Zuid) | Eimersweide | Vredenburg/ Kronenburg | ’t Duifje | Rijkerswoerd

Team Noord-West

Team Noord-Oost

Team Zuid-West

Team Zuid-Oost

Operationeel Management Team

Sylvia Swart

Samenwerkingsbanden & inkoop.

Directeur-bestuurder

Marjon van Baars

Wijkgericht werken Noord en Zuid-Oost, Ontmoeten en Meer en diverse projecten.

Projectleider / staf- beleidsmedewerker

Karin Bergkamp

ICT, kwaliteit en facilitair

Projectleider

Rob Kempenaar

Cultuurparticipatie 55+, ondersteuning inspiratiesessies Roze Loper, intervisie groepsbegeleiding en flexibele, begeleiding, voorzorgcirkels & vitaliteitsfestival.

Staf- beleidsmedewerker / projectleider

Jessica van den Adel

Wijkgericht werken.

Manager Sociaal Domein

Tamara Toonen

WMO-dienstvelening.

Teamleider groepsbegeleiding & flexibele begeleiding

Rinske Jansen

Financieel controller

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (Raad) ziet erop toe dat de directeur-bestuurder handelt in het belang van SWOA en haar klanten. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder met advies bij. 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de koers en de dagelijkse leiding van SWOA en wordt hierin gesteund door het managementteam. 

De Raad stelt de plannen van de directeur-bestuurder vast, keurt besluiten goed en beoordeelt het functioneren van de directeur-bestuurder. 

De Raad werkt volgens de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 

Leden van de Raad van Toezicht

 • Erwin Duits – Voorzitter 
 • Lidewijde Koot 
 • Hettie Huberts
 • Roberto Mangré  
 • Peter Hendriks

Advies Commissie Vrijwilligers Beleid (ACVB)

Ruim 450 mensen zetten zich vrijwillig in bij SWOA. We doen er alles aan om te zorgen dat deze waardevolle vrijwilligers met plezier en onder prettige omstandigheden hun werk kunnen uitvoeren. In 2005 is richtten we daarom de Advies Commissie Vrijwilligers Beleid (ACVB) op.  

De ACVB behartigt de belangen van alle vrijwillige medewerkers bij SWOA. De commissie bestaat uit vijf ervaren leden. Zij hebben ieder hun eigen expertise en kritische blik. Een deel van hen zet zich ook vrijwillig in bij SWOA. Anderen kijken met bijvoorbeeld hun ervaring uit een andere vrijwilligersorganisatie.  

Leden van de ACVB 

Heb jij vragen voor de ACVB? Of heb je interesse om lid te worden?