SWOA als stage-organisatie 

SWOA is een bevlogen welzijnsorganisatie en is al meer dan 50 jaar diepgeworteld in Arnhem. Centraal in ons werk staan de Arnhemse oudere inwoners en hun Welzijn. Met ongeveer 450 (vrijwillige) medewerkers, werken wij daar elke dag weer aan. Wij zetten ons vooral in op aandacht voor preventie en informele zorg, zodat inzet van formele zorg later, minder of slechts tijdelijk nodig is. Als stagiair draag ook jij hieraan bij! 

Wij zijn trots op onze stagiairs en ondersteunen, scholen en begeleiden jou professioneel.  

Visie op stagiairs 

SWOA wil een slagvaardige, wendbare organisatie zijn, die op tijd diensten en producten met de gewenste kwaliteit levert. Dat vraagt om stagiairs die mee willen en kunnen gaan in de daarbij passende manier van denken en werken. We zoeken stagiairs die onze vijf SWOA-competenties voelen en uitstralen: ondernemen, samenwerken, organisatie-, leer- en inlevingsvermogen.  

We verwachten niet alleen dat je beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en competenties voor een functie, maar dat je deze ook daadwerkelijk kan toepassen in praktijksituaties. Na een inwerkperiode krijgt je dan ook eigen verantwoordelijkheden toegewezen. 

Een paar punten op een rij: 

Als je start als vrijwilliger, ontvang je een stageboekje. Hier vind je alle regelingen die we hebben vastgelegd rondom stage lopen bij SWOA.
Let op: als je het boekje nu bekijkt vind je veel verwijzingen naar ons Intranet. Dit is een privéomgeving voor (vrijwillige) medewerkers. Hier kan je dus pas bij als je aan de slag gaat als vrijwilliger. 

Heb je vragen over stage bij SWOA? 

We denken mee met het opleidingsinstituut  

SWOA voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van gemotiveerde en deskundige toekomstige beroepskrachten. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de opleidingen door tijdens de begeleiding te toetsen of de opleidingen nog wel aansluiten op de plekken waar de stagiairs terecht komen. Door feedback te geven aan het opleidingsinstituut blijft het instituut verbonden aan de praktijk.