bezoekadres Kazerneplein 2
postadres Postbus 2210 – 6802 CE Arnhem
026 327 22 66 – info@swoa.nl
 

eddie_en_mina_terras.jpg

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (de Raad) ziet erop toe dat de directeur handelt in het belang van SWOA en haar cliënten. Ook staat de Raad de directeur met advies bij. De directeur is verantwoordelijk voor de koers en de dagelijkse leiding van SWOA en wordt hierin gesteund door het managementteam.
De Raad stelt de plannen van de directeur vast, keurt besluiten goed en beoordeelt het functioneren van de directeur. De raad werkt volgens de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Leden van de Raad van Toezicht:
De heer B. van Eeten (voorzitter)
De heer G. Hengelaar
Mevrouw M.N.W.A. Geurts
Mevrouw L.M.J. Koot
Mevrouw  H.M. Huberts

Meer informatie
Profielschets RvT
Reglement RvT
Reglement directeur