bezoekadres Kazerneplein 2
postadres Postbus 2210 – 6802 CE Arnhem
026 327 22 66 – info@swoa.nl
 

Banner.jpg


SWOA heeft als eerste welzijnsorganisatie van Nederland de Roze Loper gekregen. SWOA is tevens de eerste Arnhemse organisatie die dit keurmerk heeft. De Roze Loper is een keurmerk voor LHBT-vriendelijke oudere organisaties.

In 2008 werd voor het eerst de Roze Loper uitgereikt aan instellingen die aandacht besteden aan homoseksualiteit onder ouderen. Het keurmerk is een initiatief van Roze 50+ en zorginstelling Kiwa. Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender ouderen (LHBT) kunnen aan de hand van dit keurmerk zien dat ook zij zich thuis kunnen voelen bij de locaties van SWOA.

Sociaal netwerk
In Nederland leven zo’n 400.000 LHBT-ouderen. Roze senioren zijn vaak minder zichtbaar dan de jongere generaties. Ze groeiden op in een tijd waarin het thema homoseksualiteit niet of nauwelijks bespreekbaar was. Vaak hielden ze hun geaardheid verborgen en in veel gevallen is dat nog steeds zo. Ook ontbreken vaak kinderen. Voor roze 50-plusser is het daardoor minder vanzelfsprekend dat ze een netwerk hebben. En door een mindere mobiliteit is het moeilijker gelijkgestemden te vinden. Met isolement tot gevolg.

Door decentralisatie van de Wmo en de Participatiewetgeving zijn mensen, ook ouderen, meer aangewezen op het eigen sociale netwerk.

SWOA en Roze ouderen
Binnen SWOA is een contactgroep opgericht voor roze ouderen. Deze Roze 50+ groep is bedoeld om nieuwe mensen te leren kennen en samen met gelijkgestemden gezellige activiteiten te ondernemen of in een veilige omgeving je verhaal te doen. De groep komt iedere eerste vrijdag van de maand bijeen van 14.00 tot 16.00 uur op onze locatie De Gaanderij.

De Roze Loper
In 2008 reikte het COC Nijmegen aan zes woonzorgcentra de Roze Loper uit als prijs voor instellingen die aandacht besteden aan homoseksualiteit. Clem Bongers en de Projectgroep Senioren zijn de drijvende kracht achter deze prijs en een stimulans voor de Consortium partners (ANBO, COC Nederland, Movisie en Vilans) om zich hard te maken voor de landelijke uitrol van de Roze Loper. Sindsdien is de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld in samenwerking met Kiwa, certificerende instelling voor de zorg en is er een hoogwaardig kwalitatief instrument ontstaan om Tolerantie in de zorg objectief te kunnen meten. Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt dankzij het Ministerie van VWS.
Bron: www.rozezorg.nl.

Belangrijke websites
Roze Zorg
Roze 50+
COC Roze Ouderen
ANBO
Movisie