bezoekadres Kazerneplein 2
postadres Postbus 2210 – 6802 CE Arnhem
026 327 22 66 – info@swoa.nl
 

Organisatie

Sinds 17 december 1969 zijn we elke dag in de wijken te vinden en kennen deze en hun bewoners goed. Om dit goed aan te kunnen pakken hebben we heldere organisatiestructuur. In onderstaand organogram zie je de verhoudingen. Onze directeur-bestuurder is mevrouw mr. Anita Huisman.

Hoofdkantoor
Bezoekadres: Kazerneplein 2, 6822 ET Arnhem (026) 327 22 66
Postadres: Postbus 2210, 6802 CE Arnhem
KvK nummer: 41046562 - RSIN/ANBI nummer: 2989517

Meer informatie
Raad van Toezicht
Klantenraad
Adviescommissie Vrijwilligersbeleid
 

Klanttevredenheidsonderzoek dagbesteding 2017
Klanttevredenheidsonderzoek begeleiding 2017
Klanttevredenheidsonderzoek Maatjes Regio Arnhem 2017