bezoekadres Kazerneplein 2
postadres Postbus 2210 – 6802 CE Arnhem
026 327 22 66 – info@swoa.nl
 

levensboek_alleen_handen.jpg

Tijdelijk ander onderkomen SWOA De Petersborg

6 april 2017

Locatie De Petersborg is in 2015 aan de buitenkant verbouwd. Binnenkort wordt aan de binnenzijde groot onderhoud gepleegd, waarbij het aanwezige asbest wordt gesaneerd. Asbest is niet gevaarlijk zolang het zit waar het zit, maar het moet in dit geval wel worden verwijderd. DrieGasthuizenGroep, de eigenaar van de locatie, gaat dit uitvoeren. Vanaf half april is locatie De Petersborg daarom tijdelijk buiten gebruik. De werkzaamheden starten direct na het Paasweekeinde en duren circa drie maanden. 

Activiteiten en dagbesteding
Uiteraard heeft dit onderhoud ook consequenties voor de reguliere activiteiten en voor de deelnemers van Fier, dagbesteding op maat van SWOA. Veel van onze activiteiten vinden in deze periode plaats in alternatieve locaties rondom De Petersborg. Op www.swoa.nl/activiteiten staat in de betreffende activiteiten aangegeven waar deze tijdelijk plaatsvinden. Fier, dagbesteding op maat wordt tijdelijk ondergebracht bij SWOA-locatie De Wetering. Alle betrokken partijen zijn persoonlijk door SWOA op de hoogte gesteld.

SWOA in een nieuw jasje
Voor SWOA is dit onderhoud een mooie gelegenheid om eens goed naar de indeling en het gebruik van het gebouw te kijken en deze waar nodig aan te passen. De laatste jaren is er veel veranderd in de dienstverlening en merken we dat steeds meer mensen vanuit de wijk bij De Petersborg activiteiten willen opzetten. Dit vraagt om een andere inrichting. De ruimtes worden zo aangepast dat ze multifunctioneel inzetbaar zijn. Hierbij worden de wijkgerichte activiteiten en Fier, dagbesteding op maat, meer met elkaar samengebracht. 

Naar verwachting gaat de nieuwe locatie half juli weer open. Tijdens de sluiting van De Petersborg kan voor informatie worden gebeld met het hoofdkantoor van SWOA, telefoonnummer (026) 3272266.

Lees ook het artikel uit De Gelderlander.