bezoekadres Kazerneplein 2
postadres Postbus 2210 – 6802 CE Arnhem
026 327 22 66 – info@swoa.nl
 

levensboek_alleen_handen.jpg

SWOA vanaf januari 2017 alcoholvrij

9 januari 2017

Zoals gemeld in het nieuwsbericht op 7 november 2016 is het alcoholbeleid op de SWOA locaties per 1 januari 2017 aangepast. Dat betekent dat er geen alcohol meer geschonken wordt op de locaties.

Beweegredenen
Gezondheidsbevordering is een van de speerpunten van SWOA. Alcoholgebruik kan de gezondheid schaden en juist bij ouderen neemt de alcoholproblematiek toe. Onderzoeken wijzen dit ook uit.

Daarnaast hebben ook non-profit organisaties als SWOA te maken met de strenge regelgeving voor het schenken van alcohol. Om dit bij te houden is erg kostbaar. SWOA is zeker niet de eerste die deze keuze maakt. Er zijn steeds meer organisaties, zoals multifunctionele centra, die dezelfde keuze maken.

Een besluit als dit gaat niet over een nacht ijs. Voordat dit besluit tot stand is gekomen, is dit onderwerp dan ook met vertegenwoordiging van klanten en vrijwilligers uitgebreid besproken. De invoering van het besluit is met alle betrokkenen voorbereid.

Voor- en tegenstanders
Zoals met elk besluit zijn er voor- en tegenstanders. Naast veel positieve reacties zijn er deze week artikelen verschenen in De Telegraaf van 6 januari en 7 januari en SBS6 heeft voor het programma Hart van Nederland opnames gemaakt in onze locatie De Gaanderij.