bezoekadres Kazerneplein 2
postadres Postbus 2210 – 6802 CE Arnhem
026 327 22 66 – info@swoa.nl
 

Levensvraagbaak Arnhem

Een aantal organisaties in Arnhem en omstreken, waaronder SWOA, hebben zich verzameld rondom het thema levensvragen/ zingeving. Zij vormen met elkaar een netwerk. Via www.levensvraagbaakarnhem.nl maken zij bekend wat zij kunnen bieden.

Wat zijn levensvragen?
Levensvragen zijn vragen die de kern raken van je zijn. Ieder mens heeft levensvragen. Soms stelt iemand zich direct de vraag: ‘wat is de zin van mijn leven? Doe ik er nog wel toe? Wat stel ik nog voor nu ik geen werk meer heb? Vaker leven deze vragen onder de oppervlakte. Aandacht voor levensvragen is belangrijk omdat het steun geeft en troost.

De levensvraagbaak is een plek waar aandacht is voor levensvragen. Het geeft ondersteuning bij bijvoorbeeld verlies, scheiding of bij ernstige ziekte.

Wat is het aanbod?
De aangesloten organisaties organiseren bijeenkomsten, huisbezoeken, activiteiten enz. Vragen kunnen via een link rechtstreeks aan de aangesloten organisaties worden gesteld. Tevens worden via trainingen beroepskrachten en vrijwilligers toegerust in het omgaan met levensvragen. Om die reden zijn al een groot aantal vrijwilligers en professionals de afgelopen maanden getraind in het omgaan met en (h)erkennen van levensvragen.
Deze training is verzorgd door het Expertise Netwerk Levensvragen en Ouderen en werd financieel mogelijk gemaakt door het SKAN-fonds.

Wilt u meer informatie? Ga dan naar www.levensvraagbaakarnhem.nl